NL
Have any Questions? +01 123 444 555

Hohenhof in Hagen

impuls van hagen

Wat is de Impuls van Hagen?

De „Impuls van Hagen“ duidt op de tijd van 1900 tot 1921, toen Hagen één van de belangrijkste centra voor de artistieke hervormingsbeweging was en de plaats, waar de avant-garde van de architecten met hun bouwwerken gezorgd heeft voor de verdere ont­wikkeling van de jugendstil in zakelijke inrichtingsvor­men die tot het Bauhaus leidden.

11 belangrijke pleisterplaatsen in Hagen voor de Impuls van hagen en de wegbereiding tot de Bauhaus-stijl

Station 1

Osthaus Museum Hagen, 1902

Aan de buitenkant nog met historische elementen, aan de binnenkant reeds organisch ingericht door Henry van de Velde. Het Osthaus Museum Hagen verduidelijkt de overgang van jugendstil naar de moderne kunst.

Station 2

Hohenhof, 1908

Het historische monument Hohenhof behoort al helemaal tot de zeldzame gesamtkunstwerken. Het ontwerp van het gehele complex van Henry van de Velde is compleet doordacht – tot in het kleinste detail (trappen, tapijten, servies, bestek, lampen etc.)

Station 3

Kunstenaarskolonie Stirnband, 1910-1914

Kunstenaarskolonie met negen woonhuizen van Johannes Ludovico Mathieu Lauweriks. Elk huis werd individueel ingericht, allemaal samen vormen ze echter door het steeds wederkerende materiaal en een doorlopend meanderornament aan de gevels een eenheid. Bouwen volgens een maatstelsel

Station 4

Villa Cuno, 1909/1910

Woonhuis voor de toenmalige burgemeester Willy Cuno van Peter Behrens. Zeer sober ontworpen. Functies worden zichtbaar.

Station 5

Arbeiderswoonwijk Waldorf, 1907

Een woonwijk voor de arbeiders van de textielfabriek Elbers van Richard Riemerschmid. Elk gezin kreeg zodoende een eigen huisje met moestuin.

Station 6

Crematorium in Delstern, 1907

Strikt geometrisch-stereometrische architectuur van Peter Behrens.

Station 7

Transportbedrijf Schenker,1911

Expeditiehuis, gebouwd door de gebroeders Ludwigs. Boven de natuurstenen sokkel rijst het expressionistische bakstenen gebouw op met geometrische sierelementen die een symbolisch karakter hebben: wereldbol voor wereldwijde transporten, twee bas-reliëfs met knielende figuren met wiel en staf van Mercurius als symbolen voor handel en verkeer.

Station 8

Cuno woonwijk, 1926/27

Functionalistisch ingerichte woonwijk, gebouw onder leiding van Ewald Figge. Terrastuinen, trapportalen en natuurstenen muren evenals beeldhouwwerken en artistiek vormgegeven reliëfs geven de woonwijk een individueel cachet

Station 9

Altes Stadtbad Haspe, 1929

Gebouwd door Günther Oberste-Berghaus. In navolging van het bij het Bauhaus ontwikkelde blokkendoosprincipe werden hier kubussen van een verschillende grootte in elkaar geschoven naast en achter elkaar opgestapeld.

Station 10

Christian-Rohlfs-atheneum, 1929

Gebouwd door Günther Oberste-Berghaus. Een door het Bauhaus geïnspireerd, kubusvormig complex op een gebogen plattegrond die de welving van de Ennepe volgt. Symmetrisch opgesteld bouwwerk.

Station 11

Transformatorstation Voerder Straße, 1927

Gebouwd door Emil Günther als transformatorstation dat destijds de elektrificatie bespoedigde. Drietrappig kubusvormig klinkerbouwwerk. Geldt als één van de belangrijkste in stand gehouden technische gebouwen uit de tijd van het Bauhaus in de regio Hagen. Zeer consequente vormgeving van het bouwlichaam.

Copyright 2019 HAGENagentur GmbH. All Rights Reserved.