NL
Have any Questions? +01 123 444 555

drieklank in het westen

drieklank in het westen

Onder het motto „Impuls van Hagen – Opkomst van Essen – Perspectieven van Krefeld“ vormen de drie steden in het jaar van het Bauhaus een „Drie¬klank in het westen“. De drie steden Hagen, Essen en Krefeld zijn door hun culturele geschiedenis vóór de tijd van het Bauhaus nauw met elkaar verbonden. Hagen gaf met Folkwang-museumoprichter en mecenas Karl Ernst Osthaus

heel wat impulsen voor het Bauhaus, Museum Folkwang en de School Folkwang in Essen en de textielscholen en –industrie van Krefeld waren na het einde van het Bauhaus met tal van haar voorvechters verbonden. Buitengewone architectonische getuigenissen van dit tijdperk drukken vandaag de dag noch hun stempel op de drie steden.

Impuls van Hagen

Hagen

De „Impuls van Hagen“ duidt op de tijd van 1900 tot 1921, toen Hagen één van de belangrijkste centra voor de artistieke hervormingsbeweging was en de plaats, waar de avant-garde van de architecten met hun bouwwerken gezorgd heeft voor de verdere ont­wikkeling van de jugendstil in zakelijke inrichtingsvor­men die tot het Bauhaus leidden.

opkomst van essen

Essen

In 1919 viert de oprichting van het zogenaamde Kleine Atelierhuis in de arbeiderswijk Margarethenhöhe, dat de oprichtster van de tuinstad, Margarethe Krupp, voor de kunstenaar Hermann Kätelhön liet bouwen, haar honderdste verjaardag. Het was de kiemcel van een kunstgenootschap dat zich tijdens de daaropvolgende jaren in de arbeiderswijk Margarethenhöhe vestigde.

perspectieven van krefeld

Krefeld

Ludwig Mies van der Rohe, Johannes Itten, Lilly Reich, Georg Muche en vele anderen – zoals geen enkele andere stad in Noordrijn-Westfalen trok Krefeld sinds het midden van de jaren ’20 voormalige leraars en afgestudeerden van het Bauhaus aan. De al in de 19e eeuw gemondialiseerde zijde-industrie, waarvan Krefeld het centrum werd, was initiatiefnemer en motor van deze ontwikkeling. Meer dan 25 onder hen werkten en leefden in de Rijnse textielstad. Ze lieten vooraanstaande bouwkunsten achter, drukten hun stempel op het textieldesign en kwamen in op­stand tegen de opleiding van de vormgevers.

Flyer Drieklank in het westen

Verneem wetenswaardigheden rond de drieklank-samenwerking en download de officiële flyer in het Duits, Engels of Nederlands.

Copyright 2019 HAGENagentur GmbH. All Rights Reserved.