NL
Have any Questions? +01 123 444 555

Hohenhof in Hagen

Bauhaus in het Westen

In 2019 vindt het 100-jarige oprichtingsjubileum van het Bauhaus plaats, de vooraanstaande Hoge­school voor Vormgeving die in 1919 in Weimar door de architect Walter Gropius opgericht werd. Wat het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn aan progressieve projecten en visies van de moderne kunst met interna­tionale uitstraling ontwikkeld heeft, stoelt op impulsen die sinds het einde van de 19e eeuw de Europese her­vormingsbeweging op verschillende plaatsen voorbe­reidend heeft doen nadenken. Daartoe behoren het Roergebied en het Rijnland die de voedingsbodem voor de moderne kunst werden.

Copyright 2019 HAGENagentur GmbH. All Rights Reserved.